Vyjadřovačky

 

Seznam dokumentů, které je třeba přiložit k získání stavebního povolení/ohlášky najdete na www.stavebni-povoleni.info

V našem případě jsme museli kontaktovat následující instituce a nebylo to zase tak hrozné, jak to na začátku vypadá.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjadření k existenci sítí Telefoniky O2 je možné získat online (vyjadření trvá cca 10 minut, rozhodnutí přijde na zadaný email). Kdyby takto rychle šlo zažádat i o ostatní vyjadřovačky :o)

Odkaz: http://www.o2.cz/osobni/199100-dokumentace_site/199104-vyjadrovani_o_existenci_siti.html

CHKO Mariánské Lázně

Vyjadřují se snad ke všemu - vzhled domu, typ a úhel střechy (musí být sedlová pod úhlem 40-45°), zajímají se také o typ plotu (preferují samozřejmě dřevěný), velikost a typ oken a dveří. Naštěstí jsme s CHKO neměli nejmenší problém, paní byla velice ochotná a příjemná, vyjadření k naší stavbě jsme měli připravené hned druhý den od podání žádosti (velice chválím).

Kde a jak žádost podat:

Zajít osobně na správu CHKO s vyhotoveným projektem. Žádost se sepíše s úředníky na místě.

Kanalizace a vodovody (CHEVAK Cheb a.s.)

Podání žádosti zajistil náš technický dozor V.Vegricht cca s 6.ti týdenním zpožděním.

Ochrana přírody a krajiny (odbor životního prostředí městský úřad Mariánské Lázně)

S vyjádřením odboru životního prostředí městského úřadu Mariánské Lázně (ochrany přírody a krajiny / ochrana lesa / ovzduší / vody) jsme neměli také žádný problém a to z důvodu, že pracuji na stejném úřadu jako informatik. Domluva byla krátká a rychlá. Vyjádření trvalo cca 10 dní.

Kde a jak žádost podat:

Zajít osobně na příslušný úřad (většinou odbor životního prostředí, nebo podobně) s vyhotoveným projektem a se žádostí o jedné krátké větičce, viz příloha.

Související dokumentace:

ČEZ a.s.

K ohlášení stavby jsou nutné následující vyjádření od společnosti:

  1. ČEZ Distribuce
  2. ČEZ ICT

Dále je potřebné k ohlášení stavby mít vyřízenou žádost o připojení

Odkaz: http://www.cezdistribuce.cz/cs/formulare/pro-odberatele.html

ČEZ Distribuce

Kde a jak žádost podat:

My jsme formulář vyplňovali na obchodním místě v Chebu, ale lze jej stáhnout i ze stránek www.cezdistribuce.cz

Odkaz: http://www.cezdistribuce.cz/cs/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html (Žádost o vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území)

K žádosti je vždy potřeba přiložit kopii katastrální mapy minimálním měřítku 1:2880, získat zdarma ji lze na http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Po odeslání žádosti má ČEZ 30 dnů na vyjádření, poté zašlou rozhodnutí o připojení. Po zaplacení rezervačního poplatku (50% z ceny zavedení jističe 1A=500Kč) vám ČEZ Distribuce zašle vyjádření o budoucím připojení.

ČEZ ICT

Kde a jak žádost podat:

Žádost je možné odeslat emailem, nebo klasickou poštou. Email je samozřejmě rychlejší.

K žádosti je vždy potřeba přiložit kopii katastrální mapy minimálním měřítku 1:2880, získat zdarma ji lze na http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Odkaz: http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/cez-ict-services/kontakty/zadost-o-vyjadreni-k-existenci-siti.html

Po odeslání žádosti má ČEZ 30 dnů na vyjádření, poté zašlou rozhodnutí poštou.

Český inspektorát lázní a vřídel

Díky tomu, že náš pozemek spadá do lázeňského území II stupně, musí se též dokládat vyjádření ČIL v případě, že hloubka kopání základů bude více jak 150 cm. V našem případě jsme naštěstí žádat nemuseli, hloubku základů máme do 120 cm. Pro jistotu jsme se ještě emailem dotázali na kontaktní místo ČIL a ujistili jsme se, že je vše v pořádku. Stavební úřad toto vyjádření vyžaduje.

Vyjádření k výstavbě od města a sousedů

Souhlas ke stavbě od starosty města a majitelů pozemků sousedních pozemků a domů.

Radon

V neposlední řadě také měření radonu. Díky vysoké koncentraci radonu v naší oblasti, je podmínkou stavební ohlášky toto měření.

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Dále by vás mohlo zajímat:

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde