Zdroj: http://drevostavba.hys.cz/difuzne-uzavrena-nebo-otevrena-konstrukce-sten.a17.html  •  Vydáno: 17.5.2011 10:03  •  Autor: V+P

Difůzně uzavřená nebo otevřená konstrukce stěn?

Snad jsme zvolili správně difůzně otevřenou konstrukci stěny

Rozdíl mezi difůzně uzavřenou a otevřenou skladbou stěny

Difuzně uzavřené konstrukce pracují s parotěsnými fóliemi, které, stejně tak jako veškeré další materiály (speciální lepidla, pásky), musí být kvalitní a práce s nimi přesná. Jako tepelný izolant se většinou používá fasádní polystyren, který celou obálku ještě více uzavírá.

V difůzně uzavřené konstrukci zůstává vlhost uvnitř stěny na povrchu parotěsné folie, v difůzně otevřené stěně s parobrzdou má možnost projít stěnami a v difůzně otevřené s parotěsnou folií opět zůstává uvnitř (v případě protržení či nesprávné aplikace fólie může vlhkost ve stěně napáchat nemalé škody). Veškerá vlhkost zůstává v domě a je potřeba ji dostat jiným způsobem pryč, například větráním oknem či systémem rekuperace.

Difuzně otevřená konstrukce je unikátní v tom, že se umí zbavit rychle přílišné vlhkosti, která se do konstrukce dostala - vodní pára volně prostupuje. Není to v žádném případě tak jednoduché, jak by se zdálo - není možné jednoduše vynechat parozábranu a domnívat se, že takovým způsobem vznikne z difuzně uzavřené stavební konstrukce difuzně otevřená stěna. Ke slovu přicházejí nové materiály jako dřevovláknité desky a také desky s funkcí parobrzdy (Rigidur OSB).

Konstrukce stěny naší dřevostavby - difůzně otevřená

Konstrukce stěny

 1. Silikátová omítka 2,5mm
 2. Podkladní vrstva s výztužnou sítí
 3. SysTherm 60mm - ekologická deska
 4. Dřevěná rámová konstrukce KVH 60/160
 5. Tepelná izolace 160mm Knauf ECOSE
 6. OSB PD 18mm EGGER
 7. Dřevěná konstrukce 40/60
 8. Tepelná izolace 40mm Knauf ECOSE
 9. Rigidur/Fermacell 12,5mm
 10. Penetrace
 11. Malba bílá - tři vrstvy
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich